91h国产在线

91h国产在线完结

Relying on Heaven to Slaughter Dragons

@《91h国产在线》推荐同类型的日韩动漫

圣斗士星矢冥王神话总共多少集?

【字幕版】第1话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTAxMDg5NTg0.htmlhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTAxMDc3NDg0.html 第2话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTAxMDg5NjE2.html http://v.youku.com/v_show/id_XMTAxMDgwNDg4.html 第3话: http://v.youku.com/v_show/id_XMTE0MTQ1NDUy.html 第4话: http://v.youku.com/v_show/id_XMTE0MTQ1NDgw.html 第5话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3MTU3Nzc2.html第6话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3MTYxOTA4.html第7话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxMDA4Mjk2.html第8话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxMDA4NjI0.html第9话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTU0NjcwNjk2.html第10话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTU0NjcwNzky.html第11话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4MDk5OTQ0.html第12话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY3OTkxMjE2.html第13话:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY3OTkxMjY4.html动画OVA目前只有13话~~~动画OVA每隔两个月出两话,第一季已完结,共13话~~~第二季动画OVA大概于2010年8月公布~~~参考资料:http://www.tudou.com/programs/view/VEHVKP2g25w/http://comic.qq.com/a/20100331/000016.htmhttp://tieba.baidu.com/f?kz=807512911http://tieba.baidu.com/f?kz=737324810#subhttp://tieba.baidu.com/f?kz=725785108http://tieba.baidu.com/f?kz=699038318http://tieba.baidu.com/f?kz=677834676http://tieba.baidu.com/f?kz=646213049http://tieba.baidu.com/f?kz=641943778http://tieba.baidu.com/f?kz=601861747 http://tieba.baidu.com/f?kz=615042311 ———————————————————————————————————漫画每周四左右更新一话,目前出了184话在线观看:http://tieba.baidu.com/f?ct=318767104&tn=baiduKeywordSearch&sc=1113972&pn=0&rn=50&lm=4&rs4=1&rs3=4&word=%DA%A4%CD%F5%C9%F1%BB%B0 http://tieba.baidu.com/f?kz=407634758http://tieba.baidu.com/f?ct=318767104&tn=baiduKeywordSearch&sc=1&pn=0&rn=50&lm=4&rs4=1&rs3=4&word=%CA%A5%B6%B7%CA%BF&frs=jpq圣斗士星矢冥王神话是否有后篇?????

应该会出,漫画已经快完结了。天界篇只要是讲述干掉哈迪斯之后星矢活了下来但已成植物人,众神因为星矢诛神决定惩罚,派月神收取雅典娜的大地权杖并软禁,星矢苏醒并与月神的天斗士开战,魔铃的弟弟已天斗士的身份登场,最后那块有段雅典娜和星矢的激情戏,最后属于未完待续...

友情链接